Publiboda


OURENSE CENTRO (OURENSE)
Categoría: Centros Comerciales
País: España
Región: Ourense
Dirección: Parque San Lázaro 12 - 5º, 32003, Ourense, Ourense, España (Ver mapa)
Teléfono: 988 601 297

Descripción

É unha agrupación espacial de establecementos comerciais, de restauración, de ocio e socioculturales, nun entorno urbán. Ríxese por unha xestión integral do conxunto dos negocios através dunha forma societaria que determina a estratexia empresarial e as políticas de actuación a desenrrolar, e que ofrece unha imaxe unitaria da oferta global da zona mediante aspectos tales como: Presentación en común de servizos. Implantación dunha Imaxen Corporativa que o identifique: logotipo, mobiliario urbán... Cumprimento dun mesmo horario. Prestación conxunta e unitaria de actividades de ocio e animación cultural. Son tres os aspectos que definen un Centro Comercial Aberto: 1. Xestión centralizada. 2. Imaxe unitaria da oferta. 3. Infraestructura urbanística-comercial. Os centros comerciais abertos nacen como unha fórmula de cooperación do comercio ante os novos formatos comerciais. O comercio fai cidade e da vida ós municipios, polo que os empresarios do centro de moitas cidades e as propias Administracións Públicas están realizando un esforzo continuo en definir un modelo comercial de contro que logre o renacemento dos cascos antigos das cidades e a recuperación do seu tecido empresarial. Obxectivo de CCA: O Obxectivo de Ourense Centro é a revitalización integral do comercio tradicional do centro urbán de Ourense, favorecendo a transformación de dito espazo nun Centro Comercial Aberto, que se configure como un espazo comercial moderno, atractivo e competitivo entre outros formatos comerciais.

Total Votos: 1

Visitas: 426